Blog, Prevencia    14.08.2019

Viete, kedy treba ísť na preventívnu prehliadku?

Aj Vy v tom máte občas chaos? Zdravotná poisťovňa Dôvera pripravila stručný prehľad toho, kedy treba prísť na preventívnu prehliadku a čo počas nej absolvujete.

 

Som muž

Všeobecný lekár

Po dovŕšení 18 rokov môžete ísť  raz za dva roky na preventívnu prehliadku k vášmu všeobecnému lekárovi. Darcovia krvi chodia na preventívnu prehliadku raz za rok. Lekár sa zameria na:

 • zmeranie hmotnosti, pulzu, krvného tlaku. Zvýšené hodnoty nemusia nič znamenať, no signalizujú potrebnú kontrolu. Dlhodobé zvýšenie tlaku škodí cievam a srdcu.
 • odber krvi. Odchýlky krvného obrazu odhalia chudokrvnosť i rakovinu krvi.
 • rozbor moču. Ukáže výkonnosť obličiek.
 • pečeňové testy.
 • zisťovanie okultného krvácania v stolici u poistencov starších ako 50 rokov, a ak sa vo vašej rodine vyskytol karcinóm hrubého čreva konečníka
 • zisťovanie cholesterolu a triacylglycerolov u poistencov 17 a 18 ročných a nad 40 rokov

Ak máte viac ako 40 rokov,  mali by ste absolvovať aj EKG. Napovie o kondícii vášho srdca.

Aby ste si nemuseli pamätať dátum vašej ďalšej preventívnej prehliadky, stiahnite si do vášho smartfónu aplikáciu Dôvera, ktorá vás na ňu upozorní.

 

Zubár

Poistenci nad 18 rokov by mali svojho stomatológa navštíviť  raz za rok. Zubár vám bezplatne skontroluje:

 • chrup,
 • parodont,
 • mäkké tkanivá ústnej dutiny,
 • lymfatické uzliny,
 • medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov,
 • zubné náhrady,
 • stav dentálnej hygieny a hygienických návykov,
 • index kazivosti chrupu a parodontálny index.

Ak neabsolvujete preventívnu prehliadku a máte zubný kaz, jeho ošetrenie si hradíte sám. Inak by vám ho v štandardnom prevedení zaplatili zdravotné poisťovne.

 

Gastroenterológ

V prípade, že máte viac ako 50 rokov alebo rodinných príslušníkov s rakovinou konečníka či hrubého čreva, poisťovne vám preplatia preventívne kolonoskopické vyšetrenie u gastroenterológa. Robí sa raz za desať rokov.

Zisťujú sa ním polypy a včasné štádiá rakoviny. Ak sa počas vyšetrenia nájde polyp, lekár vám ho odstráni a vzorku pošle na histologické vyšetrenie. Histológia sa robí aj zo vzorky prípadného nádoru. Z výsledku je jasné, či je nádor zhubný alebo nezhubný.

Gastroenterológ alebo všeobecný lekár a lekár vnútorného lekárstva s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia vykonáva aj:

skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva u mužov a žien nad 50 rokov jedenkrát za dva roky pri pozitívnom teste na okultné krvácanie.

 

Urológ

Muži nad 40 rokov, u ktorých sa v rodine (otec, syn alebo súrodenec) vyskytol prípad karcinómu prostaty, majú podľa hladiny onkomarkera PSA nárok na jednu preventívnu prehliadku u urológa:

 • raz za tri roky v prípade hladiny PSA< 1,0 ng/ml
 • raz za dva roky v prípade hladiny PSA < 1,1 ng/ml – 2,5 ng/ml
 • raz za rok v prípade hladiny PSA 2,6 ng/ml – 4,0 ng/ml

Muži od 50 rokov majú nárok na jednu preventívnu prehliadku u urológa raz za tri roky. Jej súčasťou sú najmä:

 • sedimentácia erytrocytov a odber krvi na určené laboratórne vyšetrenia,
 • vyšetrenie semenníkov a prostaty cez konečník,
 • vyšetrenie moču a močového sedimentu,
 • ultrazvukové vyšetrenie prostaty, močových ciest a obličiek
 • ultrasonografické vyšetrenie malej panvy,
 • fyzikálne vyšetrenie.

 

Som žena

Všeobecný lekár

Po dovŕšení 18 rokov môžete ísť  raz za dva roky na preventívnu prehliadku k vášmu všeobecnému lekárovi. Darkyne krvi chodia na preventívnu prehliadku raz za rok. Lekár sa zameria na:

 • zmeranie hmotnosti, pulzu, krvného tlaku. Zvýšené hodnoty nemusia nič znamenať, no signalizujú potrebnú kontrolu. Dlhodobé zvýšenie tlaku škodí cievam a srdcu.
 • odber krvi. Odchýlky krvného obrazu odhalia chudokrvnosť i rakovinu krvi.
 • rozbor moču. Ukáže výkonnosť obličiek.
 • pečeňové testy.
 • zisťovanie okultného krvácania v stolici u poistencov starších ako 50 rokov a ako sa vo vašej rodine vyskytol karcinóm hrubého čreva konečníka.
 • zisťovanie cholesterolu a triacylglycerolov u poistencov 17 a 18 ročných a and 40 rokov.

Ak máte viac ako 40 rokov,  mali by ste absolvovať aj EKG. Napovie o kondícii vášho srdca.

 

Zubár

Osemnásťročné a staršie by mali svojho stomatológa navštíviť  raz za rok. Bezplatne vám skontroluje:

 • chrup,
 • parodont,
 • mäkké tkanivá ústnej dutiny,
 • lymfatické uzliny,
 • medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov,
 • zubné náhrady,
 • stav dentálnej hygieny a hygienických návykov,
 • index kazivosti chrupu a parodontálny index.

Ak neabsolvujete preventívnu prehliadku a máte zubný kaz, jeho ošetrenie si hradíte sama. Inak by vám ho poisťovne v štandardnom prevedení zaplatili.

 

Gynekológ

Gynekologickú prevenciu absolvujú ženy od 18 rokov, resp. od prvého tehotenstva raz ročne. Vyšetrenie obsahuje najmä:

 • základné vyšetrenie vrátane vyšetrenia prsníkov pohmatom,
 • ultrasonografické vyšetrenie malej panvy brušnou alebo pošvovou (intravaginálnou) sondou,
 • ultrasonografické vyšetrenie oboch prsníkov vrátane regionálnych lymfatických uzlín (raz za 2 roky),
 • vyšetrenie mikrobiálneho pošvového obrazu,
 • vaginoskopiu, kolposkopiu.

Doplnkom prevencie je mamografia prsníkov. Raz za dva roky ho absolvujú ženy od 40 do 69 rokov, raz ročne ženy bez ohľadu na vek s pozitívnou rodinnou diagnózou a individuálne ženy s patologickým nálezom. Poistenky Dôvery môžu absolvovať toto vyšetrenie už do 10 dní. 

Preventívne cytologické vyšetrenie absolvujú ženy od 23 rokov. Prvé dva odbery sa robia raz ročne. Ak sú výsledky v poriadku, pokračuje sa v trojročnom intervale. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak sú ostatné 3 cytologické nálezy negatívne.

 

Gastroenterológ

V prípade, že máte viac ako 50 rokov alebo rodinných príslušníkov s rakovinou konečníka či hrubého čreva, preplatia vám preventívne kolonoskopické vyšetrenie u gastroenterológa. Robí sa raz za desať rokov.

Zisťujú sa ním polypy a včasné štádiá rakoviny. Ak sa počas vyšetrenia nájde polyp, lekár vám ho odstráni a vzorku pošle na histologické vyšetrenie. Histológia sa robí aj zo vzorky prípadného nádoru. Z výsledku je jasné, či je nádor zhubný alebo nezhubný.

Gastroenterológ alebo všeobecný lekár a lekár vnútorného lekárstva s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia vykonáva aj:

 • skríning rakoviny konečníka a hrubého črevau mužov a žien nad 50 rokov jedenkrát za dva roky pri pozitívnom teste na okultné krvácanie.

 

Som tehotná žena

Všeobecný lekár

Tehotenstvo nič nemení na vašom nároku absolvovať prevenciu u všeobecného lekára raz za dva roky. Lekár sa zameria na:

 • zmeranie hmotnosti, pulzu, krvného tlaku. Zvýšené hodnoty nemusia nič znamenať, no signalizujú potrebnú kontrolu. Dlhodobé zvýšenie tlaku škodí cievam a srdcu.
 • odber krvi. Odchýlky krvného obrazu odhalia chudokrvnosť i rakovinu krvi.
 • rozbor moču. Ukáže výkonnosť obličiek.

 

Zubár

Tehotné ženy majú nárok na dve preventívne prehliadky za rok. Zubár vám bezplatne skontroluje:

 • chrup,
 • parodont,
 • mäkké tkanivá ústnej dutiny,
 • lymfatické uzliny,
 • medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov,
 • zubné náhrady,
 • stav dentálnej hygieny a hygienických návykov,
 • index kazivosti chrupu a parodontálny index.

Ak neabsolvujete preventívnu prehliadku a máte zubný kaz, jeho ošetrenie si hradíte sama. Inak by vám ho v štandardnom prevedení zaplatili poisťovne.

 

Gynekológ

Preventívna starostlivosť o tehotné je podstatne rozsiahlejšia ako bežná gynekologická prevencia. Obsahuje jednu bezplatnú prehliadku raz za mesiac a jednu šesť týždňov po pôrode.

Gynekológ vykoná celkové fyzikálne vyšetrenie (výška, hmotnosť, krvný tlak), skontroluje brucho a panvu (stanovenie veľkosti maternice, vyšetrenie kostenej panvy na symetriu a primeranosť) aj krčok maternice, od 6. týždňa sleduje ozvy plodu.

Súčasťou prevencie sú aj:

 • anamnéza (termín poslednej menštruácie, možný termín otehotnenia, anamnéza predchádzajúcich chorôb, počet a priebeh predchádzajúcich tehotenstiev, užívanie liekov, fajčenie, požívanie alkoholu),
 • ultrazvukové sledovanie tehotenstva, biometria a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie (najviac tri razy počas fyziologického tehotenstva),
 • určené laboratórne vyšetrenia moču, krvi, krvnej skupiny a Rh-faktora,
 • vyhodnotenie nálezov so zreteľom na riziká tehotenstva,
 • špeciálne vyšetrenia podľa potreby.

 

Prehliadky pre dieťa

Všeobecný lekár

Preventívna všeobecná starostlivosť o dieťa sa začína už 48 hodín po opustení pôrodnice. V prvom roku života sa robí deväť preventívnych vyšetrení (najmenej tri do troch mesiacov veku), desiate po dovŕšení poldruha roka. Následne až do osemnástich rokov by mali deti chodiť k pediatrovi raz za dva roky.

U detí do dvoch rokov sa prevencia orientuje najmä na:

 • odhalenie prípadných metabolických porúch,
 • odhalenie nedostatku vitamínu D,
 • adekvátnosť výživy,
 • vyšetrenie pohybového správania,
 • vývin jemnej motoriky,
 • vývin zmyslových orgánov,
 • vývin reči.

V neskoršom veku sa kontrolujú hlavne:

 • pohybový aparát,
 • zrak,
 • sluch,
 • vývin reči,
 • sociálne správanie,
 • inteligencia,
 • psychicky vývin,
 • cholesterol,
 • krv,
 • moč,
 • krvný tlak.

Dôležitou súčasťou prevencie je očkovanie proti:

 • tuberkulóze,
 • pneumokokom,
 • rotavírusom,
 • záškrtu,
 • tetanu,
 • čiernemu kašľu,
 • hemofilovým invazívnym infekciám,
 • detskej obrne,
 • vírusovej hepatitíde B,
 • osýpkam,
 • mumpsu,

 

Zubár

Prvú preventívnu prehliadku u zubára absolvuje dieťa po dovŕšení prvého roku. Potom chodí k zubárovi dva razy ročne, až kým nedosiahne 18 rokov. Súčasťou prehliadky je kontrola:

 • chrupu,
 • mäkkých tkanív ústnej dutiny,
 • parodontu,
 • medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov,
 • dentálnej hygieny a hygienických návykov,
 • určenie indexu kazivosti chrupu a parodontálneho indexu.

Dôležitou časťou je aj poradenstvo a poučenie rodičov. V prípade, že z preventívnej prehliadky vyplynie potreba remineralizácie skloviny, odstránenia povlakov, zubného kameňa, výplň alebo extrakcia zuba, je takýto výkon pripočítateľnou položkou k preventívnej prehliadke.

Telovýchovný lekár pre poistencov do 18 rokov

Je vaše dieťa  aktívny športovec a zároveň člen športového klubu? Má nárok na čiastočnú úhradu preventívnej prehliadky raz ročne u telovýchovného lekára. Ten vykoná:

 • komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
 • vyšetrenie pulzu a tlaku krvi,
 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, percento podielu tuku),
 • EKG vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi a počas definovanej a reprodukovateľnej záťaži najmenej s 3 zvodmi,
 • spirografické vyšetrenie vrátane grafickej registrácie a dokumentácie.

Lekárovi zaplatíte. Doklad o úhrade predložíte poisťovni spolu so žiadosťou, na základe toho vám zaplatia príspevok. S dokladom predložte aj potvrdenie o aktívnej športovej činnosti vášho dieťaťa staré maximálne tri mesiace a rozpis výkonov poskytnutej preventívnej prehliadky.

Preventívna prehliadka pre športovcov u telovýchovného lekára bude uhradená poistencovi vo veku do 18 rokov. 



Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Blog 24.07.2019

Každá desiata operácia kŕčových žíl sa robí zle, vysvetľuje expert na cievnu chirurgiu

Šesť ľudí z desiatich, prevažne žien, dnes na Slovensku trápia kŕčové žily. Do ich operácií sa pritom často púšťajú všeobecní chirurgovia, ortopédi a dokonca aj praktickí lekári, ktorí nemajú na takéto zákroky odborné vzdelanie. Ak sa potom operácia neurobí správne, kŕčové žily sa obnovia. Za Vladimírom Šefránkom, špecialistom na cievnu chirurgiu, chodí do Polikliniky ProCare Betliarska každý desiaty pacient na opravu výkonu, ktorý mu na predošlom pracovisku urobili nesprávne.

Blog 26.06.2019

Správna nosová hygiena je dôležitá aj u malých detí

Najdôležitejšie v liečbe zápalu stredného ucha je odstrániť alebo zmierniť príčinu. Teda liečiť u pacienta nádchu, a to opakovaným odsávaním obsahu z nosovej dutiny alebo vyfúkaním hlienov z nosa a kvapkami do nosa.

Blog 24.06.2019

Je neliečený zápal stredného ucha nebezpečný?

Aj keď sa väčšina zápalov stredného ucha sa vylieči spontánne, opakované alebo ťažké zápaly stredného ucha môžu mat za následok vážne komplikácie, prípadne trvalé následky na zdraví dieťaťa.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO